s. glowna. specjalizacja. polisolokaty. referencje. publikacje. lokalizacja. kontakt.

Specjalizacja


Kancelaria została utworzona w celu świadczenia specjalistycznych usług prawnych
w następujących dziedzinach:

prawo podatkowe
nieruchomości
prawo wekslowe
cywilne i administracyjne postępowanie egzekucyjne


Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, organami administracji publicznej, sporządzamy projekty umów, opnie prawne, pomagamy przy zakładaniu działalności gospodarczej, przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw i nieruchomości.

Obsługujemy podmioty krajowe i zagraniczne.


oxymo.

ul. Władysława IV 38/33
81-366 Gdynia

tel.: 58 661 68 88
fax: 58 661 68 68
tel. kom.: 691 240 500
e-mail: kancelaria@dermont.pl

© Copyright 2008-2014. Radosław Dermont. All rights reserved