s. glowna. specjalizacja. lokalizacja. kontakt.

Kancelaria

została utworzona w celu świadczenia specjalistycznych usług prawnych w następujących dziedzinach:

prawo podatkowe
nieruchomości
prawo wekslowe
cywilne i administracyjne postępowanie egzekucyjne


Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, organami administracji publicznej,
sporządzamy projekty umów, opnie prawne, pomagamy przy zakładaniu działalności gospodarczej, przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw i nieruchomości.
Obsługujemy podmioty krajowe i zagraniczne.

oxymo.

ul. Władysława IV 38/33
81-366 Gdynia

tel.: 058 661 68 88
fax: 058 661 68 68
tel. kom.: 691 240 500
e-mail: kancelaria@dermont.pl

© Copyright 2009. Radosław Dermont. All rights reserved